Filantropie is een groot woord. De betekenis is al even mooi..... Wij geloven dat elk filantropisch initiatief zijn plaats heeft in onze maatschappij. Elk initiatief met een positieve impact op onze samenleving, hoe groot of klein verdient onze aandacht. Wij realiseren dit door het ondersteunen, begeleiden en controleren van deze initiatieven op een structurele manier, waarbij dialoog en respect voor de wensen van de initiatiefnemers centraal staan.